N

Proffs på rivning

Vi har kompetensen och verktygen för att göra en trygg och säker rivning.

Rivning Malmö

N

Noggranhet

Ett noggrant och väl utfört jobb ger nöjda kunder som leder till fler kunder vilket vi alltid strävar efter.
N

Erfarenhet

Vi har flera års erfarenhet av branschen. Detta ger oss en stor kompetens som vi tar med oss i alla uppdrag.

Telefon

0708 – 11 86 28

Mail

anders@almstroms.org

Adress

Skivyxegatan 8
213 76 Malmö

Sanering och Rivning Malmö

När man inser att det har blivit dags att riva en byggnad så är det förstås viktigt att tänka på hur man kan göra detta på ett ekonomiskt och miljövänligt vis. För att lyckas med återvinning av material och en rivningsprocess som inte stör och smutsar ner miljön så gäller det att arbeta på rätt sätt. Till att börja med så ska man förstås ta reda på om man verkligen får riva huset. För att få riva en byggnad i Sverige måste man först söka ett rivningslov hos den kommun som byggnaden tillhör, därefter vid ett positivt besked kan man börja planera för hur rivningen ska gå till. Det är här vi på Alströms i Malmö kommer in i bilden. Att riva en byggnad är inte alltid så lätt eller billigt, allt beror på hur stor byggnaden är, vilka material som finns i byggnaden och tillgängligheten. Alströms i Malmö har lång erfarenhet av rivningsuppdrag, det finns i princip inget rivningsuppdrag vi inte kan utföra och i sådana sällsynta fall har vi samarbetspartners som kan utföra uppdraget.

Filosofi

Vi lever efter filosofin att alltid genomföra alla våra uppdrag genom att vara noggranna, lyhörda och förstående mot både våra kunder som uppdraget i sig. Ett noggrant och väl utfört jobb ger nöjda kunder som leder till fler kunder vilket vi alltid strävar efter. Vi har rätt fordon, maskiner och verktyg som behövs för alla sorters rivningsuppdrag, vår personal är utbildade och kompetenta inom de områden de verkar i. Funderar ni på att riva något så kommer vi gärna ut till er på ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte där vi går igenom era tankar och funderingar kring uppdraget samt ger er ett kostnadsförslag. Vi på Almströms i Malmö river ju inte bara objekt utan vi sanerar också i samband med rivningen. Vi kan sanera såväl asbest som PCB och andra farliga ämnen. Vi tar hand om de farliga ämnena i förslutna emballage och arbetar för att minska kontaminering runt saneringsplatsen. I våra saneringsmetoder används oftast skärning med kniv, slipning och dammsugning. Enkelt förklarat så betyder att vi skär bort de ämnen som är farliga, därefter slipar vi bort det sista under tiden som vi dammsuger för att stoppa de farliga ämnena från att sprida sig. Låt oss hjälpa er genom hela kedjan från planering av rivningen till en ren och tom plats där ni kan göra det ni planerat för er framtid. Vi arbetar aktivt med kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöfrågor för att utvecklas och vara förberedda för framtiden. Vi har de relevanta försäkringarna och garantierna för att ni ska kunna luta er tillbaka och njuta av slutresultatet. Rivning Malmö